Sykdom

Ved sykdom vil vi gjerne ha beskjed innen kl 09.30.

Barnets allmenntilstand er mest avgjørende for om barnet skal holdes hjemme. Er personalet i tvil om barnets helsetilstand når det er i barnehagen, tar vi kontakt med foreldrene, slik at vi i samråd med dere avgjør om barnet skal hentes eller ikke.

Klikk her for barnehagens tiltaksplan for smittsomme sykdommer 

Covid-19

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå. 

Barn med luftveissymptomer: 

Barn med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. De skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Barn kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie, selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). 

Når symptomene oppstår i barnehagen: 

Hvis et barn får symptomer på luftveisinfeksjon mens de er i barnehagen, skal foresatt varsles slik at barnet hentes hjem. 

Klikk her for utdypende informasjon fra helsedirektoratet.

Klikk her for informasjon om karantene og isolasjon