Sykdom

Ved sykdom vil vi gjene ha beskjed innen kl 09.30.

Barnets allmenntilstand er mest avgjørende for om barnet skal holdes hjemme. Er personalet i tvil om barnets helsetilstand når det er i barnehagen, tar vi kontakt med foreldrene, slik at vi i samråd med dere avgjør om barnet skal hentes eller ikke.

 

Trondheim kommmunes anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme.

 

Medisinering i barnehagen

Som hovedregel skal barna medisineres utenom barnehagetiden. Det er strenge regler for medisinering i barnehage/insitusjoner. Unntaksvis kan vi gi medisin, men da må det fylles ut skjemaer for medisinhåndtering. Hvis det er aktuelt må dere sette av tid til dette ved levering av medisinen.

Personalet har ikke tillatelse til å dosere medisin, dvs at vi kun kan ta imot ferdig oppmålte engangsdoser. Medisin må oppbevares i låst skap, det betyr at vi ikke kan ta imot medisin som må oppbevares i kjøleskap.

 

Hodelus

Barnet skal holdes hjemme til første behandling er gjennomført. Husk å varsle personalet om barnet ditt har lus, slik at de andre barna ”sjekkes”.

Oppdatert informasjon om hodelus finner dere her.

Birralee International Kindergarten Trondheim

Bispegata 9c

7012 Trondheim, Norway 

kontor@birraleekindergarten.no

birraleekindergarten.no

Tel. (+47) 401 46 705

Find us:

  • w-facebook

Foto: Simon Williams