Sykdom

Ved sykdom vil vi gjene ha beskjed innen kl 09.30.

Barnets allmenntilstand er mest avgjørende for om barnet skal holdes hjemme. Er personalet i tvil om barnets helsetilstand når det er i barnehagen, tar vi kontakt med foreldrene, slik at vi i samråd med dere avgjør om barnet skal hentes eller ikke.

 

Trondheim kommmunes anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme.

 

Medisinering i barnehagen

Som hovedregel skal barna medisineres utenom barnehagetiden. Det er strenge regler for medisinering i barnehage/insitusjoner. Unntaksvis kan vi gi medisin, men da må det fylles ut skjemaer for medisinhåndtering. Hvis det er aktuelt må dere sette av tid til dette ved levering av medisinen.

Personalet har ikke tillatelse til å dosere medisin, dvs at vi kun kan ta imot ferdig oppmålte engangsdoser. Medisin må oppbevares i låst skap, det betyr at vi ikke kan ta imot medisin som må oppbevares i kjøleskap.

 

Hodelus

Barnet skal holdes hjemme til første behandling er gjennomført. Husk å varsle personalet om barnet ditt har lus, slik at de andre barna ”sjekkes”.

Oppdatert informasjon om hodelus finner dere her.

Covid-19

When you bring your child to the kindergarten with cold or Covid-19 symptoms:


If your child has a runny nose and otherwise exhibits good health, they are welcome to attend kindergarten.  


HOWEVER, if you child has one or more symptoms in addition (for example, congestion, cough, sore throat, fatigue, fever, loss of appetite or otherwise not their normal self), you have to keep your child home.

 

If your child has symptoms of airway infection, please keep your child home for two days to monitor symptoms and, if warranted, Covid-19 testing.  If your child's symptoms disappear or he or she has only a single respiratory symptom, your child can return to kindergarten after as soon as all conditions are good again.

 

If your child is tested for Covid-19 and the result is negative, we request that you continue to keep your child home until all conditions that prompted testing have cleared.  

 

Following receipt of a negative test result, once your child's condition is good they can return to kindergarten with a runny nose or cough.

 

It is not easy to distinguish a cold from Covid-19 symptoms.  Therefore, it is always essential to use caution.  

 

The general advice is that parents should maintain a low threshold to keep their child home to be certain of his or her good health before returning to kindergarten.  


If you would like to schedule or inquire about Covid-19 testing, the telephone number is 90 50 90 52.