Styret

Styret har ansvar for og handler å regulere barnehagens økonomisk forhold og passe på barnehagens operasjoner.  Styret møte ca. 8 ganger hvert år. 

Styremedlemmer

Merethe Baustad Ranum (styreleder)

Lisbeth Vassaas (nesteleder)

Harald Ratchje

Liv Aksnes

Britt Nergård

Trude Sjøhagen Nordgaard

Kenneth Stoltz (1. vara)

Shyam Chand (2. vara)

Styrerepresentanter

Anteneh Biru Tsegaye (foreldrerepresentant)
Hanna Tøgersen (lærererepresentant)
Maria Helena Fonseca (assistentrepresentant)