Satsningsområder

Birralee International Kindergarten følger Rammeplanen, og med utgangspunkt i lek og utforskning har vi fokus på livsmestring og helse. 

Vi skal fremme både god fysisk og psykisk helse ved å tilby et sunt og variert kosthold i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Dette gjør vi ved å: 

 • Støtte og hjelpe barna i samspill, i fellesskapet og med å danne vennskap. 

 • Sørge for at barna får nok hvile. 

 • Bli kjent med egne og andres følelser. 

Det er viktig for oss at vi har et tett samarbeid med foreldre når det gjelder barnas matpakke. For at barna skal få den næringen de trenger i løpet av en dag er det viktig at matpakkene foreldre lager inneholder:

 

 • Grønnsaker/frukt

 • Grove kornprodukter

 • Evt. middagsrester

 • Vann til måltider og som tørstedrikke

 

Vi ønsker at dere unngår å ta med mat eller drikke med høyt sukkerinnhold i barnehagen. 

Eventyr fra hele verden

Et av våre fokusområder i barnehagen er “Kommunikasjon, språk og tekst”.
Måten vi jobber med dette på i det daglige er gjennom:

 

 • Å være språklige forbilder.

 • Å synliggjøre de ulike språkene i barnehagen.

 • Å bruke sang, rim og regler.

 • Å være aktive og deltagende voksne som støtter barna i leken. 

 • Å invitere til ulike typer samtaler og refleksjoner.

 

Vi er en barnehage som representerer et rikt mangfold, og vi lærer å møte hverandre med respekt, åpenhet og nysgjerrighet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfoldet. Vi vil bli kjent med ulike kulturer, religioner, historie, musikk og mat fra hele verden. Til de ulike eventyrene og verdensdelene vi blir kjent med skal vi også knytte ulike høytider til de ulike periodene, og markere disse.

 

Måten vi jobber med dette er prosjektbasert. Det gir oss mer tid til å fordype oss i det som interesserer barna underveis. Dette gjør vi gjennom å:
 

 • Møte ulike måter å tenke, handle og leve på

 • Se til at alle barn skal føle stolthet over sine kulturer og sine språk 

 • Jobbe prosjektbasert over tid med ett tema

 • Oppleve gjensidig respekt for hverandre, og ved å få kjennskap til ulike måter å forstå ting på og leve sammen 

 • At barns medvirkning skal ha en sentral plass i utviklingen av prosjektene basert på barnas impulser, nysgjerrighet og skaperglede

 

Ved merkedager og religiøse høytidsdager inviterer vi gjerne foreldre til å komme med innspill og bidrag i fra sin kultur.