Satsningsområder

Birralee International Kindergarten følger Rammeplanen og fagområdene, og med utgangspunkt i lek og utforsking velger vi å ha fokus på tre områder: 

- Språk
- Estetiske fag
- Realfag

Vi vil vekke barns undring,  lyst og nysgjerrighet - både inne og ute.

 

Språk
Birralee International Kindergarten er en tospråklig barnehage hvor norsk og engelsk er hverdagsspråket. Gjennom språket skapes vennskap og glede. Målet er å skape et språkstimulerende miljø for alle barn, gjennom rim, regler, musikk, sang, historiefortelling og bøker.

Estetiske fag
( "Barn har 100 språk" heter det i et dikt av Luiz Malaguzzi. Vi vil inspirere barna til å utforske sin egen skaperkraft. Barnehagen har et rikt utvalg av materialer, teknikker og tid til å leke, skape og utfolde seg kreativt.  

Lek/realfag
Realfag er lek: tall og telling, form og farger, musikk og rytme, å bygge og å rive ned, å utforske verden inne og ute, å sortere inntrykk og ting - samt å finne gleden i tallets mysterier.

THE HUNDRED LANGUAGES OF CHILDREN

Av Luiz Malaguzzi (oversett av Lella Gandini)

No way.
The hundred is there.
The child is made of one hundred.

 

The child has a hundred languages
a hundred hands
a hundred thoughts
a hundred ways of thinking
of playing, of speaking.
a hundred, always a hundred ways of listening
of marveling, of loving
a hundred joys for singing and understanding
a hundred worlds to discover
a hundred worlds to invent
a hundred worlds to dream.

 

The child has a hundred languages
(and a hundred hundred hundred more)
but they steal ninety-nine.

 

The school and the culture
separate the head from the body.

 

They tell the child to think without hands
to do without head
to listen and not to speak
to understand without joy
to love and to marvel
only at Easter and Christmas.

 

They tell the child to discover the world already there
and of the hundred
they steal ninety-nine.

 

They tell the child that work and play
reality and fantasy
science and imagination
sky and earth
reason and dream
are things
that do not belong together.

 

And thus they tell the child
that the hundred is not there.

The child says
"No way- The hundred is there."