Ønsker du barnehageplass?


Birralee International Kindergartener en del av den samordnende opptaksprosessen i Trondheim kommune. Dette betyr at dere må søke vår barnehage ved å sende inn søknad til Trondheim kommune.

Søknadsfristen for overflyttningsopptaket er 01.02 og hovedopptaket er 01.03. 

For øvrig har vi fortløpende opptak hele året når vi har plasser ledig.

Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen finnes på Trondheim kommunes barnehageportal:

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/.
 

https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/trondheim

Les barnehagens vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Søknad

Søknad frist

 

Overflyttingsopptak - 1. februar

Hovedopptak - 1. mars
Suppleringsopptak - basert på ledig plass

Priser

Fra 1 januar 2022 er månedspris for barnehageplass er 3315 kr + 400 kr pr måned matkost.  Barnehagen har bare heletidsplasser.

 

Barnehagefakturaene sendes midt i hver måned fra august til juni (ingen gebyrer i juli når barnehagen er stengt i tre uker).

Søskenrabatt:
Foreldre med to eller flere barn som går i barnehage i Trondheim kan ha rett til redusert gebyr. Søknader kan gjøres gjennom Trondheim kommunes barnehageregistreringsportal.

Av økonomiske årsaker:
Informasjon om og søknader om reduserte gebyrer på grunnlag av økonomiske forhold finner du på Trondheim kommunes barnehageregistreringsportal.

Du er også velkommen til å kontakte barnehagelederen for mer informasjon.