Registering


Birralee International Kindergartener en del av den samordnende opptaksprosessen i Trondheim kommune. Dette betyr at dere må søke vår barnehage ved å sende inn søknad til Trondheim kommune.

Søknadsfristen for hovedopptaket er satt 1 januar til 1. mars hvert år. For øvrig har vi fortløpende opptak hele året når vi har plasser ledig.

Fra 1 august 2020 har vi begrenset plass til barn født 2017, 2016 og 2015.

Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen finnes på Trondheim kommunes barnehageportal:

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/.

Lese barnehagens vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Søknad

Søknad frist

 

Transfer opptak - 1. februar

Hovedopptak - 1. mars
Tilleggs opptak - basert på ledig plass

Priser

Fra 1 januar 2021 den måneds pris for barnehageplass er 3230 kr + 400 kr pr måned matkost.  Barnehagen har bare heletid plasser.

 

Barnehagefakturaene sendes midt i hver måned fra august til juni (ingen gebyrer i juli når barnehagen er stengt i tre uker).

Søskenrabatt:
Foreldre med to eller flere barn som går i barnehage i Trondheim kan ha rett til redusert gebyr. Søknader kan gjøres gjennom Trondheim kommunes barnehageregistreringsportal.

Av økonomiske årsaker:
Informasjon om og søknader om reduserte gebyrer på grunnlag av økonomiske forhold finner du på Trondheim kommunes barnehageregistreringsportal.

Du er også velkommen til å kontakte barnehagelederen for mer informasjon.