1/9
Språklig mangfold i barnehagen

Birralee International Kindergarten tar vare på den magiske barndommen ved å sørge for at barna får trygghet og anerkjennelse for den de er uansett hvor de kommer fra. 

​Vi er en tospråklig barnehage hvor norsk og engelsk er hverdagsspråket. Vi har fire avdelinger med barn fra 3-6 år og vi kommer fra over 20 ulike land. Vi er stolte av å kunne representere en hel verden. Dette mangfoldet gjør oss rikere. 

Regjeringen har som mål at "alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen". Det understrekes at barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø slik at de kan utvikle språkene sine på en god måte.

 

Et rikt språkmiljø forutsetter at personalet har god kompetanse innen språk og flerspråklighet, og kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for en helhetlig utvikling.

 

Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn.

Birralee International Kindergarten er privat, og eies av en stiftelse. Vi deler bygg med Birralee International School i bygningen til Kalvskinnet skole i Trondheim.

Åpningstider:  Mandag – fredag 07.30-16.30. 

Velkommen til å besøke vår barnehage.

Velkommen til

Birralee International Kindergarten!